-

NAUCZANIE ZDALNE

 

KLASA 3S

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

PdP-szycie

Wychowanie fizyczne

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

PdP-Gospodarstwo domowe

Zaj. Kształtujące kreatywność

2

PdP-szycie

Wychowanie fizyczne

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

PdP-Gospodarstwo domowe

Zaj. Kształtujące kreatywność

3

PdP-szycie

Religia

Zajęcia rozwijające komunikacje

PdP-Gospodarstwo domowe

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

4

Wychowanie fizyczne

Religia

Zaj. Kształtujące kreatywność

PdP-Gospodarstwo domowe

Zajęcia rozwijające komunikacje

5

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

PdP-Gospodarstwo domowe

PdP-szycie

PdP-drewno

PdP-drewno

6

Zajęcia rozwijające komunikacje

PdP-Gospodarstwo domowe

PdP-szycie

PdP-drewno

PdP-drewno

7

Zaj. Kształtujące kreatywność

PdP-Gospodarstwo domowe

PdP-szycie

PdP-drewno

PdP-drewno

8

 

PdP-Gospodarstwo domowe

 

PdP-drewno

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

p. Anna K.

p. Agata K.

p. Marzena R.

p. Magdalena P.

p. Urszula W.

 

p. Bożena H.

 

p. Jolanta T.

 

 

 

p. Bogusława H.

 

p. Dominika M.

 

 

 

 

 

p. Magdalena W.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica

(informacje dla uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych)

 

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Agata K.

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

 

p. Dominika B.

p. Dominika B.

p. Bogusława H.

p. Agata K.

p. Dominika M.

 

p. Agata K.

p. Agata K.

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Dominika B.

 

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

p. Sabina W.

p. Dominika M.

p. Agata K.

 

 

Internat

(informacje dla wychowanków, którzy są zapisani do internatu)

 

p. Agnieszka P.

p. Justyna S.

p. Paweł K.

p. Tomasz J.

p.Marzena K-P

p. Dawid W.

 

 

Informacje od innych nauczycieli:

 

Pedagog

Psycholog

Biblioteka

 

www.soswtg.pl/nauczanie