NAUCZANIE ZDALNE

 

KLASA 1dS

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

PdP-drewno

 

PdP-Gospodarstwo domowe

2

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

PdP-drewno

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

PdP-Gospodarstwo domowe

3

Zajęcia rozwijające komunikacje

PdP-szycie

PdP-drewno

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

PdP-Gospodarstwo domowe

4

PdP-drewno

PdP-szycie

Zaj. Kształtujące kreatywność

Religia

PdP-Gospodarstwo domowe

5

PdP-drewno

PdP-szycie

Zaj. Kształtujące kreatywność

Wychowanie fizyczne

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

6

PdP-drewno

PdP-Gospodarstwo domowe

Wychowanie fizyczne

PdP-szycie

Zajęcia rozwijające komunikacje

7

Zaj. Kształtujące kreatywność

PdP-Gospodarstwo domowe

Wychowanie fizyczne

PdP-szycie

Religia

8

Zaj. Kształtujące kreatywność

PdP-Gospodarstwo domowe

 

PdP-szycie

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

p. Marzena R.

p. Zofia B.

p. Zofia B.

p. Zofia B.

 

 

p. Zofia B.

 

p. Urszula W.

p. Renata R.

 

 

p. Mirosław S.

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica

(informacje dla uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych)

 

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Agata K.

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

 

p. Dominika B.

p. Dominika B.

p. Bogusława H.

p. Agata K.

p. Dominika M.

 

p. Agata K.

p. Agata K.

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Dominika B.

 

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

p. Sabina W.

p. Dominika M.

p. Agata K.

 

 

Internat

(informacje dla wychowanków, którzy są zapisani do internatu)

 

p. Agnieszka P.

p. Justyna S.

p. Paweł K.

p. Tomasz J.

p.Marzena K-P

p. Dawid W.

 

 

Informacje od innych nauczycieli:

 

Pedagog

Psycholog

Biblioteka

 

www.soswtg.pl/nauczanie