NAUCZANIE ZDALNE

 

KLASA 1bS

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

Przysposobienie do pracy/gospodarstwo domowe

 

Przysposobienie do pracy/szycie

Wychowanie fizyczne

2

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

Przysposobienie do pracy/gospodarstwo domowe

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

Przysposobienie do pracy/szycie

Wychowanie fizyczne

3

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Przysposobienie do pracy/gospodarstwo domowe

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

Przysposobienie do pracy/szycie

Muzyka

4

Zajęcia kształtujące kreatywność

Przysposobienie do pracy/gospodarstwo domowe

Przysposobienie do pracy/szycie

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

Muzyka

5

Zajęcia kształtujące kreatywność

Wychowanie fizyczne

Przysposobienie do pracy/szycie

Przysposobienie do pracy/gospodarstwo domowe

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

6

Przysposobienie do pracy/drewno

Przysposobienie do pracy/drewno

Przysposobienie do pracy/szycie

Przysposobienie do pracy/gospodarstwo domowe

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

7

Przysposobienie do pracy/drewno

Przysposobienie do pracy/drewno

Religia

Przysposobienie do pracy/gospodarstwo domowe

 

8

Przysposobienie do pracy/drewno

Przysposobienie do pracy/drewno

Religia

 

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

p. Magdalena P.

p. Brygida B.

p. Mirosław S.

p. Zofia B.

 

 

p. Jolanta W.

p. Anna P.

p. Magdalena W.

p. Mirosław S.

 

 

 

p. Zofia B.

 

 

 

 

 

p. Piotr T.

 

 

 

 

 

Świetlica

(informacje dla uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych)

 

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Agata K.

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

 

p. Dominika B.

p. Dominika B.

p. Bogusława H.

p. Agata K.

p. Dominika M.

 

p. Agata K.

p. Agata K.

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Dominika B.

 

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

p. Sabina W.

p. Dominika M.

p. Agata K.

 

 

Internat

(informacje dla wychowanków, którzy są zapisani do internatu)

 

p. Agnieszka P.

p. Justyna S.

p. Paweł K.

p. Tomasz J.

p.Marzena K-P

p. Dawid W.

 

 

Informacje od innych nauczycieli:

 

Pedagog

Psycholog

Biblioteka

 

       www.soswtg.pl/nauczanie