NAUCZANIE ZDALNE

 

KLASA 6P

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

 

Religia

 

2

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

3

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające kreatywność

Wychowanie fizyczne

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

4

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające kreatywność

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

Zajęcia rozwijające kreatywność

5

Funkcjonowanie osobiste

i społeczne

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające kreatywność

6

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające kreatywność

Wychowanie fizyczne

7

Religia

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

p. Hanna T.

p. Urszula W.

p. Hanna T.

p. Anna K.

 

 

p. Janina S.

p. Barbara C.

p. Magdalena W.

p. Dominika M.

 

 

 

p. Janina B.

 

p. Bożena H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica

(informacje dla uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych)

 

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Agata K.

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

 

p. Dominika B.

p. Dominika B.

p. Bogusława H.

p. Agata K.

p. Dominika M.

 

p. Agata K.

p. Agata K.

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Dominika B.

 

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

p. Sabina W.

p. Dominika M.

p. Agata K.

 

 

Internat

(informacje dla wychowanków, którzy są zapisani do internatu)

 

p. Agnieszka P.

p. Justyna S.

p. Paweł K.

p. Tomasz J.

p.Marzena K-P

p. Dawid W.

 

 

Informacje od innych nauczycieli:

 

Pedagog

Psycholog

Biblioteka

 

www.soswtg.pl/nauczanie