NAUCZANIE ZDALNE

 

KLASA 6/7p

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Wych. fiz.

J. angielski

 

Religia

Matematyka

Matematyka

2

J. angielski

Wych.fiz.

Matematyka

Technika

 

Biologia(7)

Matematyka

Muzyka

3

J. angielski

Informatyka

J. angielski

Wych. fiz.

Technika

Historia

Historia

4

Informatyka

J. angielski

j. polski

J. polski

Zajęcia z wych.

5

J. polski

j. polski

J. polski

Plastyka

Religia

6

Biologia

Wych. fiz.

J. angielski

Geografia

Wych. fiz.

Wych. fiz.

 

Chemia(7)

7

 

Chemia(7)

 

Geografia(7)

WDŻ

 

Fizyka(7)

8

 

Fizyka(7)

 

J. polski (7)

 

 

J. polski (7)

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

p. Sabina W.

p. Emilia K.

p. Aleksandra B.

p. Aleksandra B.

 

 

p. Małgorzata T.

p. Sonia M.-L.

p. Mirosław S.

 

 

 

p. Aleksandra B.

p. Bogusława H.

 

 

 

 

p. Magdalena W.

p. Dominika M

 

 

 

 

 

p. Małgorzata T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica

(informacje dla uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych)

 

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Agata K.

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

 

p. Dominika B.

p. Dominika B.

p. Bogusława H.

p. Agata K.

p. Dominika M.

 

p. Agata K.

p. Agata K.

p. Dominika M.

p. Sabina W.

p. Dominika B.

 

p. Bogusława H.

p. Bogusława H.

p. Sabina W.

p. Dominika M.

p. Agata K.

 

 

Informacje od innych nauczycieli:

 

Pedagog

Psycholog

Biblioteka

 

www.soswtg.pl/nauczanie